Varahaldus

Restate on nii kinnisvaraomanike, investorite kui arendajate abimees ärikinnisvara maailmas. Läheneme igale ülesandele individuaalselt eesmärgiga leida parim kuluefektiivne lahendus tegemata seejuures järeleandmisi kvaliteedis. Meie asjatundjatest koosnev meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et olla püsivalt oma klientide strateegiliseks partneriks.

Olles ise ärihoonete loojad ja arendajad ning tegeledes igapäevaselt üüriklientidega, oleme ühed parimatest kinnisvara varahalduritest Eestis.

Teenused

Kinnisvara
varahaldus

Kvaliteetne varahaldus ühendab omavahel mugavalt kinnisvara varahaldust ja kinnisvara korrashoidu. Pakume professionaalset varahalduse teenust, sh üürisuhete haldamist, klienditeenindust ja rahavoo juhtimist. Vastutame kinnisvara korrashoiu, tarbimis-ja tugiteenuste korraldamise ning kvaliteedikontrolli ja kliendirahu mõõtmise eest.

Võite olla kindlad, et teie raamatupidamine on korras, perioodiline eelarve on nõuetekohaselt koostatud, infovahetus korraldatud, dokumendid arhiveeritud ning kinnisvara ehitus- ja remonditööd korraldatud. Anname oma panuse äriplaanide ja energiatõhususkavade koostamisse ning nende elluviimisesse.

Investeerimine
kinnisvarasse

Juba aastaid pakume võimalust investeerida kinnisvarasektorisse eesmärgiga teenida stabiilset ja hea marginaaliga tootlust 10%-15% aastas. Toetudes kauaaegsetele kogemustele ning kaasates erialaspetsialiste ühendame ressursid ja teadmised parima tulemuse saavutamiseks.