Toomas Kuusk: Linnaäärsed Äripargid on kasvavas populaarsuses.

Iga aastaga on üha enam näha kasvavat huvi linnaäärsete äriparkide vastu sooviga tuua oma ettevõte uude ja kaasaegsesse ärihoonesse, mis täidaks ettevõtte tegevuses rohkem kui ühte funktsiooni. On ju esmatähtis, et äritegevus oleks edukas! Edukas saab olla eelkõige asukohas, mis on nähtav, hea ühistranspordi olemasoluga ja mugava infrastruktuuriga kaupade kui klientide kohale jõudmiseks.  Ettevõtte uue asukoha valimise osas tuleb silmas pidada ka pikka perspektiivi ehk ettevõtte kasvu, töötajate ning klientide mugavust, asukohta ja transpordikulusid, et tagada ettevõtte pikaajaline stabiilne kasv ja jätkusuutlikus.

Võimalus kasvada samas asukohas! 

Kui vaadata, mis hetkel ümber Tallinna toimub, siis võib julgelt väita, et mitmetes linnaäärsetes uutes äriparkides on ettevõttel võimalik äri kasvatada samas piirkonnas ka viie kuni kümne aasta perspektiivis. Laienemiseks või äriüksuste kokku toomiseks on võimalused olemas tänu uutele juurde ehitatavate ärihoonete näol ning olles arendajaga otseses suhtluses, saab enamasti endale vajaliku uue äripinna kujundada paberi peal juba ennem ehitusluba ja seda ilma suuremate lisakuludeta. Uude ärihoonesse oma ettevõttele soovitud äripinna kujundamine varajases faasis on täna kindlasti mõistlikuma kuluga kui mõne vanema olemasoleva ärihoone pinna ümberehituskulud. 

Olemasoleva hoone äripinna ümberehitusel ja enda ettevõtte tegevusega sobivusse viimiseks sageli aga ei vähene kõrvalkulud, mis uutel ärihoonetel on täna juba väga madalad. Meid hiljuti tabanud energiakriis on pannud arendajad nö. ’’võistlema’’, kes suudab pakkuda kõige efektiivsemaid äripindu ja madalamaid kõrvalkulusid. Olen ise näinud juba pea 0,5€/m2 kohta kõrval kulude arvestust, mida võib pidada omaette saavutuseks ja seda eeskätt tänu professionaalsele planeerimisele ning kõige kaasaegsematele tehnoloogiatele hoone ehituses. Vanemate hoonete madalad üürihinnad ja tihtipeale kõrged kõrvalkulud on kokkuvõttes summana ligilähedased ning konkureerivad uute ärihoonete kõrgemate üürihindadega tänu madalate kõrvalkuludele. Seetõttu pöörataksegi üha rohkem tähelepanu lõpp üüri summale ühes kuus koos kommunaal- ja kõrvalkuludega, mis ettevõttel oma äripinna kasutamiseks kulub.  

Nähtavus on võtmesõna!

Liiklusrohked magistraalid mille ääres populaarsemad äripargid on täna kanda kinnitanud võimaldavad silma jääda rohketele möödasõitvatele klientidele, võimaldades ettevõttel ennast valgusreklaamiga hoone fassaadil nähtavaks teha ja seeläbi enda ettevõtte tuntust suurendada. 

Miinuseid leiab ka! 

Miinustest võib hetkel välja tuua ühistranspordi vähesed ühendused, mis tihtipeale jõuavad uutesse arendatavatesse piirkondadesse teatava viivitusega. Kuni 10 minutiline jalutuskäik bussipeatusse ei ole ehk mugavaim lahendus ettevõtte ühistransporti kasutatavale töötajale ja kliendile, aga seda tihtipeale kompenseerib suurem parkimiskohtade arv mida linnasisesed kinnistud pakkuda ei saa kuid on esmavajalikud klientide autode parkimiseks ilma parkimiskohta otsimata. Kuid suheldes erinevate valdade ja linna ametnikega, kumab läbi ühine arusaam, et töökohtade juurde tekkimisel ja terviklike äripiirkondade loomisel linnaäärsetesse piirkondadesse tuleb tulevikus mugava ühistranspordi ühenduse loomisele rohkem tähelepanu pöörata ehk need lahendused on vaid aja küsimus.  

Tänassilma Äripark 

Ühe sellise suurepärase asukoha ja transpordiühendusega äripargina saan esile tõsta Tänassilma Äriparki, kus hetkel on valmimas esimene etapp ehk Sinine Maja – tegemist on moto ja tehnika majaga, kuhu on koondunud just selle valdkonna teenuseid pakkuvad ettevõtted. Järgmises etapis läheb lähikuudel ehitusse Punane Maja, kus on peamiselt planeeritud äripinnad väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle äritegevuseks sobib nõndanimetatud kolm-ühes Stock Office tüüpi äripind ning selle pakutavad funktsionaalsed lahendused. Ja loomulikult iseloomustab neid hooneid samuti madalaimad võimalikud kõrvalkulud, head parkimistingimused, nähtavus ning tuleviku perspektiivis võimalus laieneda oma äriga sama äripargi sees, tänu juurde arendatavatele uutel ärihoonetele. 

Küsisime ka oma Tänassilma Äripargi üürnikelt mida nemad arvavad enda ettevõtte valitud uuest asukohast.

“Uueks asukohaks valisime Tänassilma äripargi, kuna siin asuvad meie ettevõtte Vajadustele vastavad ruumid. Äripargil on loogiliselt hea asukoht, puhas õhk ning puudub vajadus seista liiklusummikutes” –  mainis Kyte.ee tegevjuht Elvar Alasi 

“Tänassilma sai valitud, kuna olin otsinud paika siinpool Tallinnat juba mõned aastad ning kuna enda kliendibaas on suuremas jaos kujunenud välja siin pool linna, siis see sobis hästi.” – kommenteeris Treiel Auto OÜ tegevjuht Teemo Treiel: ” Tänassilma piirkond on juba aastaid arenenud, kuid tundus, et siiani ei olnud selliseid stock-office tüüpi hooneid piisavalt, kus oleks selliseid 200-400 ruuduseid pindasi. Paljud olemasolevad pinnad on  suurte ettevõtete hooned.“

Asukoha plussidest räägis ka Carzone OÜ tegevjuht Indrek Jarovikov: “Tänassilma piirkond on ideaalne koht teeninduse rajamiseks, sest tegemist on asukohaga, mis asub tiheda liiklusega taristute kõrval. See tagab tasuta reklaami ning hea silmapaistvuse. Klientide jaoks on piirkond samuti väga atraktiivne, kuna on olemas hea ühendus nii pealinna, linnaäärsete väiksemate linnade ja asustustega, aga ka maapiirkondadega. Kuna Tallinna areng on aina rohkem maapiirkondade suunas, siis on Laagri piirkond loogiline edasine arengusamm Tallinna ja selle lähiümbruse kasvu mõttes ning on hea võimalus varakult soodsatel tingimustel enda äri just siia rajada.”

Tutvu Tänassilma äripargi võimalustega!

Developed by Reaktiiv