Pakume teenuseid kogu
kinnisvara elukaare vältel:

Otsustusfaas

Aitame teie vajadused kaardistada. Juhime asukoha leidmise ja ostutehingu protsessi. Koostame parima kasutuse analüüsi ning loome kontseptsiooni. Lisaks aitame turuanalüüsi, äriplaani ja SWOT koostamisel.

Ettevalmistusfaas

Kaardistame lõppkasutajate huvid ning koostame vajadustel põhineva projekteerimise lähteülesande. Juhime eskiisprojekti väljatöötamist ning loome müügi- ja turundusstrateegia.

Projektifaas

Viime läbi projekteerimishanke ning juhime projekteerimise ja ehitusloa protsesse. Korraldame eelmüügi, üüripakkumise ja turunduse protsessid. Koostame lähteülesande ehitushankeks.

Ehitusfaas

Korraldame ehitushanke ning juhime ehitusprojekti elluviimist. Juhime müügi-, üüri- ja turundustegevust. Valmistame ette ja viime läbi haldushanke.

Kasutusfaas

Korraldame objekti kasutusse andmise. Juhime Varahalduse ja halduslepingute sõlmimist. Viime lõpule müügi- ja üüritegevuse. Korraldame rahavoo juhtimise teenuse ja hoolitseme vara väärtuse säilimise ning kasvu eest.

Developed by Reaktiiv