Uued RESTATE ärihooned omavad BREEAM sertifikaate

RESTATE on võtnud omale eesmärgiks kõik uued ärihooned arendada välja järgides kõrgeimaid kvaliteedi-ja jätkusuutlikkuse standardeid, mis tagavad hoone üürnikele kui ka hoone omanikule kindlustunde ja võimalikult efektiivsed ülalpidamiskulud. BREEAM on üks mõjukamaid keskkonnaalase hindamise meetodeid, mille puhul annab sõltumatu osapool, Building Research Establishment (BRE), hinnangu hoone kvaliteedile. Sertifikaadi saamine näitab hoone vastavust jätkusuutlikkusele ning on laiapõhjalistel hindamiskriteeriumitel põhinev rohemärgis, mis võimaldab hinnata terviklikult hoone energiatõhusust, keskkonna- ja kasutajasõbralikkust ning kestlikkust. Hoone omanikule ja üürnikule annab see lisaks kindlustundele ka teadmise, et hoonel kasutatud tehnoloogiad võimaldavad tulevikus säästa kõrvalkuludelt.

Rohemärgis toob kasu kõikidele osapooltele:

– me hoolime oma keskkonnast ja oleme energiaffektiivsed;

– aitab kärpida püsikulusid ja tõstab efektiivsust;

– usaldusväärne ja terviklik hinnang vara väärtusele;

– tõstab vara väärtust ja aitab tagada kõrgema hõivatuse;

– parendab hoone kasutajate heaolu, mugavust ja produktiivsust;

– tagab, et hoone energiakasutus vastab projekteeritud tasemele;

– aitab täita seatud jätkusuutlikkuse eesmärke;

– tehtud investeering tasub ennast aja jooksul ära

Tänaseks on RESTATE välja arendanud juba neli uut ärihoonet, millele on väljastatud BREEAM sertifikaat: Ringtee Stock, Solo Stock Office, Tänassilma Sinine Maja ja Luige Keskus. Lisaks on hetkel arendamisel kuus ärihoonet, mis kõik saavad BREEAM srtifikaadi.

Developed by Reaktiiv